M I S J A

Misją naszej fundacji jest propagowanie zdrowego stylu życia – poprzez promocję i upowszechnianie kultury fizycznej chcemy zachęcić wszystkich bez wyjątku do uprawiania sportu, poprzez projekty społeczne chcemy budować świadomość w zakresie dbania o zdrowie.  Naszą zasadą jest promowanie zachowań prozdrowotnych, działania na rzecz pokonywania barier społecznych.

Fundacja „Pasjonaci Życia” powstała z inicjatywy grupy osób głęboko przeświadczonych, że promocja zdrowego stylu życia to obecnie jedno z najważniejszych zadań społecznych. Jesteśmy przekonani, że zainteresowanie aktywnością fizyczną należy budować w każdej grupie wiekowej zaczynając od najmłodszych. Sport i szeroko pojęta rekreacja może pomóc każdemu z nas,  być świetną alternatywą spędzania wolnego czasu. Może wzmacniać naszą pewność siebie, a przede wszystkim poprawiać kondycję fizyczną i psychiczną.  To sposób na zdrowie – najlepszy ze znanych. Stąd też poprzez przygotowane przez nas programy sportowo-społeczne działamy na rzecz zdrowia. Propagujemy idee, wspieramy najważniejsze dziedziny medycyny, jesteśmy otwarci na nowe pomysły, takie, które będą służyć zdrowemu społeczeństwu. Kreujemy nową „zdrową” rzeczywistość. To nasze główne zadania.

Statut

Fundacji

 Dokumenty

    Fundacji

Podsumowanie działalności 2018

Podsumowanie działalności 2017